Bruksallén 10 – Bruksgården

Byggnaden används till Mälarums huvudkontor.

Bruksgården från 1778-79 har bland annat använts som tjänstemannamäss och som representationslokaler till Åkers bruk.

1988-89 renoverar Holger Hjelm byggnaden till kontor.