Bruksallén 12 – Huvudkontoret

Styckebrukets huvudkontor färdigställs år 1783. Byggnaden användes ursprungligen till tjänstebostad för inspektorer och som kontorslokal. Byggnaden har tidigare även använts som bostad.

Byggnaden har varit valstillverkaren Åkers huvudkontor i över 100 år och 1998 gör Holger Hjelm en omfattande renovering av byggnaden. Åkers flyttar ut ur byggnaden vid årsskiftet 2015-16 och byggnaden är för första gången på väldigt länge utan hyresgäster.

Åkers var fram till 2008 ett helägd dotterbolag till STC Interfinans. 1990 förvärvade Åkers det tyska bolaget Walzengiesserie Meiderich som tillverkade valsar.