Bruksallén 6 – Bruksarkivet

Bruksarkivet från 2011 är inrett i en byggnad som ursprungligen var en masugn från 1795. 1873 rivs det gamla gjuteriet som byggts runt omkring masugnen. Senare förses stenmurarna med en överbyggnad av trä som visar masugnens ursprungliga profil.

Bruksarkivet har tillkommit på initiativ av Mälarums ägare STC Interfinans i samverkan med Altor Equity Partners och inryms i den gamla masugnen från 1795. Syftet är att bevara ett rikt företagshistoriskt material i en bruksmiljö där det hör hemma.

Bruksarkivet är planerat och inrett för att rymma cirka 500 hyllmeter arkivmaterial. Här är en del av det som besökarna kan ta del av:

  • Arkivet är mycket intressant för släktforskare. Företaget och orten hade tidigare mycket gemensamt och arkivet innehåller därför handlingar om skola, kyrka, sjukvård, kommunikationer fram till mitten av 1900-talet.
  • Ritningsarkivet omfattar cirka 700 ritningar på artilleripjäser och projektiler, liksom ett stort antal på valsar och andra produkter som tillverkats före 1950-talet. Dessutom finns ett stort antal ritningar på byggnader, egna och andra, t ex Riddarholmskyrkans gjutjärnsspira och bron vid Karl Johans slussen.
  • Drygt 300 kartor finns bevarande, de äldsta från mitten av 1600-talet. Med detta material har det varit möjligt att dokumentera brukets förändringar under 300 år.
  • Arkivet rymmer ett antal privilegiebrev eller andra handlingar med kungliga underskrifter. Totalt finns 13 regenter representerade, från Karl IX till Oscar II.