Bruksallén 8 – Motstugan

Motstugan är den äldsta byggnaden inom bruksområdet i Åkers Styckebruk och hyrs idag ut som festlokal.

Mittskeppet byggdes under 1700-talets första hälft, medan flyglarna tillkom i början på 1800-talet. Enligt tradition hölls så kallade masugns-predikningar i Motstugan. Anledningen var att de anställda vid hyttan arbetade mycket och inte hann besöka kyrkan.

Mot är ett gammalt utryck för gjutform och i Motstugan framställdes formar för kanoner och annat gjutgods.
Motstugan renoverades av Holger Hjelm 1999-2000 för att bli sammanträdesrum och möteslokal för Åkers AB. Nu hyrs Motstugan ut som mötes- och festlokal till både företag och privatpersoner.

För bokning av Motstugan:

Klicka på länken/puffen “MÖTES- OCH FESTLOKAL” för bilder och mer information eller kontakta Marie Moberg, 070-200 54 64 (mellan kl. 08.00-12.00 måndag-fredag), marie.moberg@malarum.se