Grev Turegatan 20

Riddaren 15 har anor från 1860-talet och omfattas av 1 881 kvadratmeter. Merparten av fastigheten består av butiks- och kontorslokaler. Här finns även restaurang samt två bostadslägenheter.

Fastigheten har förändrats i takt med områdets utveckling, och redan på 1960-talet har fastigheten nyttjas alltmer till kontorsändamål. Lokalerna är representativa med charm, bevarade och återställda detaljer som ger en särskild karaktär. Mälarum förvaltar bostadsrättsföreningen och förhyrda lokaler.