Gripsholms Värdshus

Vår grundare till företaget, Holger Hjelm, köpte Gripsholms Värdshus 1986. Sedan förvärvet har byggnaderna renoverats och förvandlats till en attraktiv konferens- och hotellanläggning.

Gripsholms Värdshus vilar på en klostergrund från 1400-talet, då de tyska munkarna bodde här. Genom århundraden har Värdshuset haft besök från kungar, gycklare, bönder och andra resande. Värdshuset fick värdshusprivilegier år 1609 och har sedan dess varit ett uppskattat val för konferens, weekend, bröllop och fest. Gripsholms Värdshus är Sveriges äldsta värdshus.