Kyrkogatan 3

Fastigheten byggdes under jugendstilen 1909 för bostadsändamål. Det har även bedrivits hotell och pensionat i byggnaden.

Gemensamt för jugendstilen (1890-1910) inom arkitekturen var att arkitekterna frigjorde sig från klassiska principer och utsmyckade byggnaderna med en naturalistisk ornamentik som utmärks av slingrande linjer och blom- och växtmotiv. Många jugendbyggnader bär drag även av tidigare stilar och inom jugendstilen kan såväl japanska och andra asiatiska drag märkas liksom nationalromantik. Fastigheten består huvudsakligen av konferenslokaler.