Långgatan 9/Storgatan 6

Fastigheten ligger centralt vid torget och kallas för Apotekargården och syftar på gårdens hundraåriga apotekstid (1787-1892). Fastigheten byggdes under andra delen av 1700-talet av familjen Ljungman som tillhörde slottsförvaltningen.

1986 renoverades fastigheten av Mälarums grundare Holger Hjelm och interiören går i gustaviansk stil. I fastigheten finns både lägenheter och kommersiella lokaler.