Sågkärrsvägen 20 – Åkers Hembygdsmuseum

Det gamla spannmålsmagasinet från 1780 nyttjas numera av Åkers Hembygdsmuseum.

Magasinet inreds efter in- och utvändiga renoveringar till Bruksmuseum som öppnas i augusti 1988.