Sågkärrsvägen 19, Kvarnstugan

Kvarnstugan är från 1790-talet och nyttjades först som husbehovskvarn till att bli en tullmjölkvarn.  På 1800-talet fanns en smedja i bottenplanet som sedan ersattes till en såginrättning. Kvarnstugan blev senare och inpå 1900-talet “oxkörarnas” värmestuga.

Byggnaden används idag som möteslokal internt inom koncernen.