Förrådsbyggnader i Åkers Styckebruk

I Åkers Styckebruk finns ett antal byggnader som innehåller garage och förråd för uthyrning. Kontakta Mälarum Fastigheter om du är intresserad att hyra!