Våra fastigheter

I Mälarums fastighetsbestånd finns både bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter. De flesta av våra bostadsfastigheter består av gamla charmiga Q-märkta byggnader med variation på karaktär och lägen, alltifrån centralt belägna till herrgårdsmiljö. Vi har sedan 1980-talet tagit ett stort ansvar för kulturhistoriska byggnader och kommer även i framtiden att värna om det kulturella arvet.

Vår verksamhet bedrivs i orterna Åkers Styckebruk, Mariefred, Stockholm och Malmköping.

Klicka på respektive ort för att läsa mer våra fastigheter!