Åkers Styckebruk

Strax utanför Strängnäs ligger Åkers Styckebruk, en gemytlig ort med 3 000 invånare. Med goda kommunikationer till Stockholm, bland annat snabbtåget från Läggesta, har Åkers Styckebruk blivit en populär ort för dem som arbetspendlar.

Åkers Styckebruks historia går långt tillbaka i tiden. Det var på medeltiden kring 500-1500-talet som en by började växa fram kring Åkers kyrka och som 1580 fick ett uppsving när Styckebruket grundades. Bruket ägdes först av kronan och var specialiserat på artilleripjäser för att på 1800-talet övergå till tillverkning av valsar för stål- och metallindustrin. Brukets betydelse för orten har varit så stor att det även gett namnet för platsen.

Vårt fastighetsinnehav i Åkers Styckebruk uppgår till cirka 11 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta. Merparten av fastigheterna består av kulturella byggnader som innehåller både bostäder och kommersiella lokaler.

Täbyholmsvägen 31, Backvillan

Högt belägen i den vackra bruksmiljön ligger Backvillan. Byggnaden är från 1800-talet och inrymmer 4 lägenheter.

Sågkärrsvägen 19, Kvarnstugan

Kvarnstugan är från 1790-talet och nyttjades först som husbehovskvarn till att bli en tullmjölkvarn.  På 1800-talet fanns en smedja i bottenplanet som sedan ersattes till en såginrättning. Kvarnstugan blev senare och inpå 1900-talet “oxkörarnas” värmestuga.

Skottvångsvägen 22, Röda Byggnaden

Mälarums första nybyggnadsprojekt där en likvärdig byggnad som den ursprungliga från 1830 byggdes under 2017/2018.

Skottvångsvägen 25, Byggmästarbostaden

Med sjöutsikt ligger denna vackert belägna byggnad. Byggnaden är från 1800-talet och hyrs ut som enfamiljshus.

Förrådsbyggnader i Åkers Styckebruk

I Åkers Styckebruk finns ett antal byggnader som innehåller garage och förråd för uthyrning. Kontakta Mälarum Fastigheter om du är intresserad att hyra!

Kvarnvägen 13, Tupphuset

Tupphuset är byggt 1948 och består av två lägenheter i lugnt läge på återvändsgata.

Karlslundsvägen 26, Ivarstorp

Byggnaden består av två hyreslägenheter och ligger i avskilt trevligt läge utanför bruksmiljön i Åkers Styckebruk.

Karlslundsvägen 18, Stora Torpet

Byggnaden är från 1909 och nyttjas som året-runt-boende för den lilla familjen.

Karlslundsvägen 12, Lilla Torpet

Litet sommartorp för den lilla familjen.

Sågkärrsvägen 20 – Ridhuset/destilleri

Ridhuset byggdes 1866. Peter Hjelm, son till Mälarums grundare Holger Hjelm, renoverade byggnaden till ett destilleri 2005.

Skottvångsvägen 18 – Trädgårdsmästarvillan

Byggnaden från 1789-90 är på hela 535 kvm och består av två sammansatta byggnader.

Bruksallén 10 – Bruksgården

Byggnaden används till Mälarums huvudkontor.

Skottvångsvägen 24 – Vita Byggnaden

Byggnaden som är belägen i den vackra bruksmiljön är från 1835-36 och renoverades 1989 av Holger Hjelm för att åter bli bostäder. Byggnaden har sjöutsikt och baksidan vetter mot engelska parken med å-utsikt. Här finns fyra lägenheter för uthyrning.

Sågkärrsvägen 20 – Åkers Hembygdsmuseum

Det gamla spannmålsmagasinet från 1780 nyttjas numera av Åkers Hembygdsmuseum.

Bruksallén 16 – Gröna stugan

Gröna Stugan är från 1760-talet och inrymmer 4st övernattningsrum för uthyrning. I närheten finns fina fiskevatten och härliga kanot- och vandringsleder.

Täbyholmsvägen – Cosswadtropet/Täby fäbod

Cosswadtorpet från tidigt 1600-tal låg från början i det som senare blev disponentträdgården, alldeles nära bruket.

Bruksallén 6 – Bruksarkivet

Bruksarkivet från 2011 är inrett i en byggnad som ursprungligen var en masugn från 1795. 1873 rivs det gamla gjuteriet som byggts runt omkring masugnen. Senare förses stenmurarna med en överbyggnad av trä som visar masugnens ursprungliga profil.

Bruksallén 8 – Motstugan

Motstugan är den äldsta byggnaden inom bruksområdet i Åkers Styckebruk och hyrs idag ut som festlokal.

Bruksallén 15 – Försäljningskontoret

Här fanns tidigare en smedja från 1700-talet. Smedjan revs 1825 för att göra plats till en mekanisk verkstad. 1885 skedde en större utbyggnad där kontrollofficerarna hade ett arbetsrum och bruket sitt laboratorium.

Bruksallén 12 – Huvudkontoret

Styckebrukets huvudkontor färdigställs år 1783. Byggnaden användes ursprungligen till tjänstebostad för inspektorer och som kontorslokal. Byggnaden har tidigare även använts som bostad.

Bruksallén 13 – Åkers Herrgård

1985 blev Holger Hjelm ägare till Åkers AB. Under hans tid utvecklades bruket till världens största tillverkare av gjutna valsar.