Malmö/Vellinge

Vellinge Norra Industriområde utvecklades under 1960-talet och har nära anslutning till E6/E22. Ett nytt detaljplanförslag från kommunen för Vellinge Norra Infart ger potential för områdets framtida utveckling.

Kompanigatan 18

Eskilstorp 27:3 omfattar cirka 5 000 kvm och består av främst produktions- och lagerlokaler. Fastigheten har utvecklats succesivt från 1960-talet med om – och tillbyggnationer på 1980- och 1990-talet.