Vellinge

220 kvm Lagerlokal Kompanigatan 18

Kompanigatan 18 Vellinge. Väl disponerad lokalyta om cirka 220 kvm i ett mindre industriområde centralt i Vellinge. Lokalen består av ca 220 kvm lageryta varav cirka 80 kvm är kyllager. Det finns möjlighet att använda gemensam port för in- och urlastning.