2016-12-07

Mälarum säljer i Helsingborg

Mälarum Fastigheter avyttrar fastigheterna Ackumulatorn 2 och 8 i Långberga, Helsingborg.

Läs mer