Om Mälarum

Mälarum Fastigheter erbjuder mer än bostäder och kommersiella lokaler – vi ger dig även kulturhistoria. Vi är en fastighetsgrupp som sedan 1980-talet äger, förvaltar och utvecklar bostadsfastigheter, kommersiella lokaler, bostadsrätter och kulturbyggnader. Våra fastigheter finns i Åkers styckebruk, Mariefred, Stockholm och från och med 2020 i Malmköping.

Vår bredd har lärt oss värdet av att finnas där för alla våra kunder. För vi vet att det finns lika många lösningar och möjligheter som det finns hyresgäster – därför ger vi personlig service anpassad efter dig som bor och verkar i fastigheten. Det är så vi har blivit ett mycket uppskattat fastighetsbolag.

Men som vi redan nämnt sträcker sig vårt engagemang längre än så. Vi vill bevara de kulturskatter som finns från olika epoker och som lär oss om en annan tid. Det engagemanget har funnits med sedan starten på 1980-talet när Holger Hjelm grundade fastighetsverksamheten. Två av de mest kända fastigheterna som vi har renoverat är Åkers Herrgård och Gripsholms Värdshus i Mariefred, även känt som Sveriges äldsta värdshus. Tack vare detta har vi bland annat tilldelats Europa Nostra Awards för kulturgärningar och god byggnadsvård av Bruksområdet i Åkers styckebruk. Som ett led av vår framtida strategi avyttrades Gripsholms Värdshus under våren 2019.

Vi är stolta över allt vi har åstadkommit, men vi siktar högre än så. Mälarum strävar efter att bli en av de ledande aktörerna inom bostadsfastigheter i Mälardalen och Storstockholmsregionen. Därför fortsätter vi att arbeta långsiktigt för att erbjuda våra kunder kvalitet och professionalitet.

Mälarum ägs av STC Interfinans AB, ett svenskt investmentbolag som bedriver långsiktig portföljförvaltning med låg risk. Mälarum gick tidigare under namnet AB Åkers Styckebruk.

Mälarums fortsatta strategi är att fokusera på bostadsfastigheter i Mälardalen och Storstockholmsregionen. Företagets pågående nybyggnadsprojekt av hyresrätter i Malmköping beräknas vara klart för uthyrning i början av 2020. Läs mer under “37 nya hyresrätter i Malmköping”.