Historik

Allt började på 1950-talet när affärsmannen Holger Hjelm grundade Interfinans. Den legendariska entreprenören kom att rikta verksamheten på internationell handel inom en mängd olika branscher som stål, olja, fastigheter, värdepapper, byggmaterial, livsmedel, maskiner, fordon, verkstadsprodukter och papper.

1980-talet skulle innebära många förändringar. Interfinans förvärvar Åkers AB och utvecklar företaget till en ledande global tillverkare av valsar till stålindustrin. I samband med köpet av Åkers AB växer koncernens intresse för kulturfastigheter kring bruket i Åkers Styckebruk. Under mitten av 80-talet grundades det nya fastighetsbolaget AB Åkers Styckebruk som köpte upp flera kulturbyggnader i Sörmland, bland annat Åkers Herrgård och Gripsholms Värdshus i Mariefred.

Fastighetsportföljen utvidgas under åren och innehåller både bostäder och kommersiella lokaler som används av externa hyresgäster eller av bolag inom koncernens tidigare verksamhet. Under 2013 påbörjas en omallokering genom försäljningar av industrifastigheter för att långsiktigt fokusera verksamheten på bostäder och kommersiella fastigheter i Mälardalen och Storstockholmsregionen. Under våren 2019 såldes den sista fastigheten enligt företagets strategi och kvar är nu den fastighetsportfölj som är grunden för kommande förvärv av bostäder.

Grundaren Holger Hjelm gick bort i mars 2004.

AB Åkers Styckebruk och dess dotterbolag heter sedan 29 januari 2016 Mälarum Fastigheter.