Kulturellt arv

Vårt engagemang omfattar mer än fastigheter. För oss har historien en lika stor plats i våra hjärtan som framtiden. Vi tror på att bevara kulturskatter från förr för att kunna njuta av dåtidens guldkorn även imorgon. Därför har vi arbetat för att vårda och bevara några av kulturskatterna i Mariefred och Åkers Styckebruk.Tack vare detta har vi bland annat tilldelats Europa Nostra Awards för kulturgärningar och god byggnadsvård. Här kan du läsa mer om några av våra insatser för att bevara kulturella byggnader:

GRIPSHOLMS VÄRDSHUS
En av de mest kända fastigheterna är Gripsholms Värdshus i Mariefred från 1609, vilket gör byggnaden till Sveriges äldsta värdshus. Mälarum har sedan 1986 gett byggnaderna en varsam men omfattande renovering och idag är värdshuset en populär konferens- och hotellanläggning. Gemensamt för alla renoveringar som Mälarum utför är att vi i möjligaste mån använder oss av tidsenliga byggmaterial och konstnärliga utsmyckningar som handmålade ytskikt. Som ett led av företagets strategi såldes Gripsholms Värdshus under våren 2019.

BRUKSARKIVET
Vi vill se till att företagshistorien bevaras på den plats där den hör hemma. Därför har vi i samarbete med Altor Equity Partners grundat Bruksarkivet i den gamla masugnen från 1795. Arkivet är inrett för att rymma 500 hyllmeter arkivmaterial av ritningar, kartor och handlingar från bruket och närliggande byggnader.

ÅKERS HEMBYGDSFÖRENING
Mälarum subventionerar Åkers Hembygdsförening med både lokalhyra och finansiella medel. Vi ger även ett ekonomiskt stöd för olika projekt i bygden.