Ägare

STC Interfinans AB är ett privatägt, svenskt investmentbolag som arbetar med långsiktig portföljförvaltning. Koncernen skapar värdetillväxt genom att äga och utveckla fastigheter och skogstillgångar samt genom handel med värdepapper och andra finansiella instrument. Portföljförvaltningen tar sikte på en jämn och stabil avkastning över tiden. STC Interfinans är en aktiv, långsiktig ägare som stödjer verksamheternas utveckling genom att tillföra kapital och kompetens, initiera nya tillväxtmöjligheter, skapa nätverk och förmedla kontakter, bidra till intern effektivitet samt säkerställa att synergierna i det egna affärsnätverket tillvaratas på ett optimalt sätt.